0
Dodaj do nich produkty, które lubisz i chcesz kupić później.
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Odstąpienie od umowy

§ 5. Reklamacje, zwroty
1.    W przypadku chęci zwrotu lub reklamacji Towaru, Klient powinien odesłać Towar, załączając odpowiednie formularze wskazane w ust. 2 pkt. 3, na adres sklepu internetowego:
 Sklep Internetowy Lokaah, ul. Trakt św. Wojciecha 395, 80-007 Gdańsk.
2.    W przesyłce, o której mowa w ust. 1, powinny znaleźć się:
o   zwracany towar;
o   dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury, jeśli taka była wystawiona;
o   wypełniony i podpisany formularz zawierający oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży lub reklamacji, jeśli towar jest reklamowany, z podanym numerem konta do zwrotu dokonanej przez Klienta płatności w przypadku przyjęcia zwrotu lub uznania reklamacji.
3.    Formularz odstąpienia od umowy – POBIERZ FORMULARZ PDF
4.    Formularz zgłoszenia reklamacji  - POBIERZ FORMULARZ PDF
5.    Zwroty pieniędzy realizowane są przez Sprzedawcę w terminie 7 dni po otrzymaniu Towaru oraz wypełnionego Formularza zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub też pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
6.    W przypadku zgłoszenia reklamacji należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego Towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu Towaru w Sklepie Internetowym.
7.    Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww terminie uważa się, że uznał reklamację.
8.    O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.
9.    Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, a także Przedsiębiorcy indywidualnego za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży na odległość na zasadach, które wynikają z ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
o   Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży zawartą na odległość istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.
o   Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.
o   Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera Towar na swój koszt.
10.  Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy za wady zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
§ 6. Odstąpienie od umowy sprzedaży
1.    Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość - umowę uważa się za niezawartą.
2.    W przypadku odstąpienia od umowy - Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

  1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży, składając oświadczenie na formularzu dostępnym na stronie Sklepu Internetowego – tu pdf - przesyłając je drogą elektroniczną na adres: kontakt@lokaah.pl lub na adres pocztowy ul. Trakt św. Wojciecha 395, 80-007 Gdańsk
  2. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przed jego upływem.

5.    Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
6.    Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7.    Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.    Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9.    Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
10.  Towar należy dostarczyć na adres Sklepu wskazany w § 5 ust. 1.
11.  W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będącej wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
12.  Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 pkt 3 i pkt 5 ustawy o prawach konsumenta, tj. w stosunku do umowy sprzedaży:
a.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Zaufane Opinie IdoSell
4.83 / 5.00 351 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-15
Super towar i przesyłka ..Polecam..
2024-07-10
Zamówienie dotarło błyskawiczne a produkt jak najbardziej super jedynie przy pasku do wiązania ktoś mógłby staranniej to zrobić, bo wystawały nitki :) Jakoś materiału i wzór idelane ☺️
pixel