0
Dodaj do nich produkty, które lubisz i chcesz kupić później.
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin sklepów stacjonarnych

§1. Postanowienia ogólne

1. Sieć sklepów stacjonarnych Lokaah (zwana dalej jako: „Sprzedawca”) świadczy usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2. Świadczenie usług odbywa się w sklepach stacjonarnych Lokaah w godzinach ich otwarcia, wskazanych w wizytówce Google lub na drzwiach wejściowych sklepu.
3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin w każdym ze sklepów stacjonarnych oraz na stronie internetowej www.lokaah.pl. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

§2. Definicje

1. Klient to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, zawierająca umowę ze Sprzedawcą.
2. Konsument to osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Rzecznik konsumentów to organ wykonujący zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów.
4. Regulamin to niniejszy dokument zawierający zbiór przepisów regulujących zasady i warunki świadczenia usług w sklepach stacjonarnych przez Sprzedawcę na rzecz Klientów.
5. Sklep stacjonarny to punkt sprzedażowy prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Konsument może osobiście nabyć produkty zaspokajające jego potrzeby.
6. Sprzedawca to:

  • LOKAAH TREE BANAŚ SPÓŁKA JAWNA, 80-007 Gdańsk, ulica Trakt św. Wojciecha 395, KRS: 0000736666, NIP: 5833309913, REGON: 380552676. Sklepy należące do tego podmiotu gospodarczego to: Gdańsk, Katowice, Wrocław, Szczecin, Lublin.
  • PROPERITA DOROTA LIBERADZKA, ul. Cisowa 11, 87-123 Brzozówka, NIP: 6040011970, REGON: 220864256. Sklepy należące do tego podmiotu gospodarczego to: Toruń, Bydgoszcz.
  • ACSIS LESZEK BANAŚ, ul. Wąwóz 12 B, 80-013 Gdańsk, NIP: 6040037610, REGON: 220125748. Sklepy należące do tego podmiotu gospodarczego to: Gdynia, Lębork, Wejherowo.
  • IRISSA JAROSŁAW BANAŚ, ul. Grodzka 12, 31-006 Kraków, NIP: 6040009536, REGON: 301547659. Sklepy należące do tego podmiotu gospodarczego to: Rzeszów, Kraków.
  • AMILIS NATALLIA BANAŚ, ul. Felicjanek 10/8, 31-108 Kraków, NIP: 6172183981, REGON: 301547702. Sklep należący do tego podmiotu gospodarczego to: Kielce.

7. Sprzedaż to umowa pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Klienta własności towaru i jego wydania, a Klient do odebrania towaru i zapłaty Sprzedawcy wyznaczonej ceny.
8. Towar to produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem sklepu stacjonarnego.
9. Usługa to czynność świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami w sklepie stacjonarnym.

§3. Towary i promocje

1. Przedmiot sprzedaży stanowią towary oferowane w ramach działalności Sprzedawcy.
2. Towary sprzedawane w sklepach sieci Lokaah są fabrycznie nowe i, co do zasady, wolne od wad. Jeżeli powstała wada produktu - sprzedawca jest zobowiązany przecenić produkt, widocznie go oznaczyć i ujawnić kupującemu powód przeceny (rodzaj wady). Towary są wolne od wad prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski.
3. Ceny Towarów podane są w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT (są cenami brutto).
4. Odbiór towaru zamówionego na stronie internetowej www.lokaah.pl możliwy jest po uprzednim podaniu numeru zamówienia otrzymanego za pośrednictwem wiadomości sms. Istnieje możliwość wymiany tego samego produktu (ten sam kod kreskowy) na inny wzór, w sklepie stacjonarnym, w obecności sprzedawcy.
5. Towary objęte promocją są oznaczone w widoczny sposób.
6. W przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
7. W przypadku rozbieżności między ceną na metce, a ceną zbiorczą konsument ma prawo żądać sprzedaży towaru po cenie dla niego korzystniejszej.

8. Jeżeli dany towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
9. Sklep oferuje możliwość skorzystania ze zniżki „Karty Dużej Rodziny” polegającej na udzieleniu rabatu procentowego w wysokości 8% od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży brutto. Klient zobowiązany jest pokazać kartę zaraz po podejściu do kasy (przed rozpoczęciem kasowania towarów przez sprzedawcę).
10. Sklep oferuje sprzedaż hurtową dla firm prowadzoną przez sklep internetowy www.lokaah.pl. W celu zakupu należy skontaktować się z kierownikiem sklepu.
11. Zasady oraz warunki aktualnych promocji dostępne są na stronie internetowej www.lokaah.pl.

§4. Płatność

1. Zapłata za towar następuje przy kasie w sklepie stacjonarnym i może być dokonana gotówką, kartą kredytową, kartą płatniczą oraz kartą podarunkową pod warunkiem, że nie minął termin jej ważności (karta podarunkowa ważna jest przez okres 12 miesięcy roku od dnia jej wydania). Do każdego zakupionego towaru Klient otrzyma paragon fiskalny lub fakturę VAT.
2. W celu otrzymania faktury VAT Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Sprzedawcę przed rozpoczęciem transakcji oraz podać numer NIP.
3. Płatność gotówkowa odbywa się tylko w polskiej walucie. W przypadku płatności kartą klient ma możliwość wyboru waluty, w której płaci jeśli umożliwia mu taką opcję bank.
4. Uiszczenie zapłaty za towar w odpowiedni sposób jest obowiązkiem Klienta, sprzedawca co do zasady wydaję resztę ale nie zawsze musi posiadać końcówki groszowe. Sprzedawca nie ma obowiązku posiadać reszty z danego nominału.
5. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia porwanego/uszkodzonego banknotu.

§5. Reklamacje

1. W przypadku istnienia wady fizycznej każdy towar zakupiony w sklepie stacjonarnym LOKAAH może podlegać reklamacji (rękojmia).
2. Przy dokonywaniu reklamacji towaru Klient powinien przedstawić dowód zakupu: paragon/faktura/potwierdzenie płatności kartą/potwierdzenie przelewu/świadek zakupu.
3. Czas na złożenie reklamacji wynosi 2 lata od momentu wydania wadliwego towaru.
4. Reklamacja może dotyczyć każdego towaru, również przecenionego (chyba, że produkt był przeceniony ze względu na reklamowaną wadę).
5. Nie ma możliwości odmowy uwzględnienia reklamacji ze względów higienicznych np. produkty takie jak piercing, kolczyki itd. W przypadku gdy produkty te posiadają wadę fizyczną również podlegają reklamacji.
6. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

  • wymiany towaru na nowy
  • naprawy towaru
  • obniżenia ceny
  • odstąpienia od umowy.

W pierwszej kolejności następuję wymiana na towar wolny od wady lub inny towar w tej samej cenie, następnie naprawa, a na końcu rabat i ewentualnie zwrot pieniędzy. Przy czym zwrot jest możliwy tylko w gotówce.

7. Klient chcąc reklamować towar powinien wypełnić formularz reklamacyjny, który dostępny jest u Sprzedawcy sklepu stacjonarnego. Klient musi także podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO).
8. Reklamacja może być złożona tylko w sklepie, w którym dokonano zakupu.
9. Czas na rozpatrzenia reklamacji to 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§6. Zwrot na Kartę Podarunkową i Wymiana Towaru

1. W przypadku zwrotu towaru wydana wcześniej kwota na jego zakup podlega zwrotowi tylko i wyłącznie na kartę podarunkową (ważną rok od daty wystawienia) do wykorzystania we wszystkich sklepach stacjonarnych Lokaah. Nie ma możliwości zwrotu pieniędzy w formie gotówki za zakupiony wcześniej towar.
2. Zwrot i wymiana towaru są możliwe w ciągu 30 dni kalendarzowych od dokonania przez Klienta zakupu w sklepie stacjonarnym. Zwrot i wymiana towaru zakupionego w sklepie stacjonarnym są możliwe we wszystkich sklepach sieci Lokaah znajdujących się na terenie Polski.
3. Nie ma możliwości zwrotu towaru, który nosi znamiona używania/użytkowania np. jest brudny, zniszczony.
4. Przy dokonywaniu zwrotu/wymiany towaru Klient powinien przedstawić dowód zakupu: paragon/faktura/potwierdzenie płatności kartą/potwierdzenie przelewu. Zwrot towaru bez dowodu zakupu jest możliwy o ile opakowanie i/lub ometkowanie wskazuje jednoznacznie na to, że towar pochodzi ze sklepu Lokaah.
5. Nie ma możliwości zwrotu: kolczyków do uszu, piercingu, tuneli, rozpychaczy – ze względów higienicznych. Nie ma także możliwości zwrotu/wymiany produktów kosmetycznych, które nie są chronione folią zabezpieczającą.
6. Karty podarunkowej nie można wymienić na gotówkę i nie sprzedawca nie wyda reszty z niewykorzystanej do końca kwoty.

§7. Program Lojalnościowy  

 1. Program lojalnościowy obowiązuje od 11.04.2024 i polega na tym, że klient za każde wydane 100zł – otrzymuje jedną pieczątkę. Po uzbieraniu 8 pieczątek klient wybiera   nagrodę: 30% rabatu do sklepu online na www.lokaah.pl lub bon o wartości 50zł na zakupy we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci Lokaah.

2. Kod rabatowy do sklepu online jest nieograniczony datą – nie ma terminu ważności. Kod jest do jednorazowego użytku.                                                                       

 3. Bon podarunkowy do wykorzystania w sklepach stacjonarnych jest ważny 12 miesięcy od daty wydania. Trzeba zrealizować go w całości tzn. sprzedawca nie wyda z niego   reszty.

§8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

§9. Inne postanowienia

1. Sklepy stacjonarne Lokaah są miejscem publicznym, w którym zabronione jest zakłócanie spokoju i porządku publicznego.
2. Przez zakłócanie spokoju i porządku publicznego rozumie się w szczególności takie zachowania jak: krzyk, hałas, wywoływanie alarmu lub inne wybryki wywołujące zgorszenie w miejscu publicznym.
3. Na terenie sklepu zabronione jest w szczególności: spożywanie pokarmów, napojów, w tym napojów alkoholowych, palenie papierosów, używanie papierosów elektronicznych oraz ognia.
4. W przypadku naruszenia ust. 2 i 3 pracownik sklepu uprawniony jest do podjęcia działań takich jak:
1) zwrócenie uwagi klientowi;
2) wyproszenie klienta ze sklepu, w przypadku niezastosowania się do uwag pracownika;
3) zawiadomienie odpowiednich służb porządkowych.
5. W przypadku podejrzenia kradzieży w sklepie pracownik ma prawo poprosić klienta w szczególności o okazanie zawartości torby, plecaka lub kieszeni znajdujących się w odzieży.
6. W przypadku odmowy okazania zawartości torby, plecaka, kieszeni znajdujących się w odzieży pracownik ma prawo wezwać Policję.
7. Klient odpowiada za zawinione uszkodzenie towaru podczas wizyty w sklepie (m.in. za zabrudzenie jedzeniem czy piciem, podarcie podczas przymierzania albo stłuczenie towaru w wyniku nieumiejętnego ściągania towaru z półki). Klient ponosi koszt towaru, który nie nadaje się do dalszej sprzedaży. W przypadku odmowy sklep ma prawo wezwać policję. W szczególnych przypadkach sprzedawca może grzecznościowo od tego odstąpić.
8. Na teren sklepu dozwolone jest wejście z psem. Właściciel ponosi pełną odpowiedzialność za zwierzę (zabrudzenia, hałas, zagrożenia inne ).
9. Żaden z towarów oferowanych przez sklep nie podlega ograniczeniom sprzedaży.

§10. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klienta dokonującego zakupu towarów w sklepach stacjonarnych jest odpowiedni sprzedawca. Dane osobowe nie są w żaden sposób przechowywane ani wykorzystywane, pozostają one wyłącznie na potrzeby realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą oraz realizacji ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.
2. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także uprawnienia do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikające z art. 21 RODO.
3. Sieć sklepów stacjonarnych Lokaah zastrzega, że brak zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych wyrażony w czasie realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą oraz realizacji ewentualnych roszczeń reklamacyjnych jest jednoznaczny z jego odstąpieniem Klienta od tej procedury.

§11. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu sklepów stacjonarnych oraz nienależyte świadczenie usług, wynikających z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w tym spowodowane siłą wyższą.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 01.08.2023 tym samym unieważniając wszystkie poprzednie regulaminy.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy Prawa Polskiego.
5. Wszelkie ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd przynależący do okręgu siedziby Sprzedawcy.

 

 

 

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.83 / 5.00 351 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-18
Sprawnie i szybko otrzymałam przesyłkę
2024-07-10
Zamówienie dotarło błyskawiczne a produkt jak najbardziej super jedynie przy pasku do wiązania ktoś mógłby staranniej to zrobić, bo wystawały nitki :) Jakoś materiału i wzór idelane ☺️
pixel