Produkty

Polityka prywatności Sklepu internetowego Lokaah

 1. Informacje ogólne:

Ochrona prywatności i danych osobowych ma dla nas niebagatelne znaczenie, w związku z czym przedstawiamy ten dokument wyjaśniający zasady przetwarzania, gromadzenia, ochrony i wykorzystywania informacji o Użytkownikach i Klientach odwiedzających nasz Sklep Internetowy, dostępny pod adresem www.lokaah.pl oraz zasady stosowania w jego ramach plików „Cookies” (ciasteczek). Dokument ten stanowi również załącznik do Regulaminu Sklepu internetowego.

Za pośrednictwem naszej strony internetowej nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych danych osobowych Klientów. Nie przetwarzamy danych osobowych Klientów w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, chyba, że za pośrednictwem witryny zostanie założone Konto klienta, wypełniony zostanie formularz zamówienia w celu dokonania zakupu lub też Klient sam zechce się z nami skontaktować przez zamieszczony na stronie internetowej formularz kontaktowy, wyrażając w ten sposób dobrowolną zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez Klienta danych osobowych.

Dbając o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, działamy zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności z:

 1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej jako: RODO);
 2. ustawą z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, tj. z dnia 9 grudnia 2019 r. ((Dz.U. z 2019 r. poz. 2460)), która jest implementacją dyrektywy 2002/58/WE zmienionej dyrektywą 2009/136/WE.

Na podstawie tych aktów prawnych opracowaliśmy również wewnętrzne procedury w celu ochrony danych osobowych Klientów i Użytkoników Sklepu internetowego Lokaah.

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych Klienta?

Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca, tj. Dorota Liberadzka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PROSPERITA Dorota Liberadzka w Brzozówce (87-123) przy ulicy Cisowej 11, NIP: 6040011970, REGON: 220864256; adres e-mail: sklep@lokaah.pl, telefon: +48 513 502 028, dale jako „Administrator danych osobowych”.

 1. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie przetwarzane przez Administratora danych osobowych informacje o osobie fizycznej, która jest zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania, które są wykorzystywane w wiadomych Klientom i użytkownikom celach.

 1. Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych to wszelkie czynności jakie Administrator danych osobowych może wykonać na danych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  5. W jaki sposób zbierane są dane Klientów i Użytkowników?

 1. przez kontakt telefoniczny z Administratorem danych osobowych;
 2. przez wypełnienie Formularza rejestracji dostępnego w Sklepie internetowym, umożliwiającego utworzenie Konta klienta;
 3. przez edytowanie danych zapisanych w ramach Konta klienta;
 4. przez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym;
 5. przez bezpośrednią wizytę w sklepie stacjonarnym Lokaah;
 6. za pomocą wykorzystywanych przez nas plików cookies.

 

6. Jakie dane osobowe są zbierane?

Administrator danych osobowych zbiera oraz przetwarza dobrowolnie podane dane Klientów i Użytkowników: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do doręczeń, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu oraz informacje zawarte w treści wysyłanych na adres Administratora danych osobowych wiadomości, w tym wiadomości e-mail.

 1. Jakie są cele, zakres oraz podstawy prawne dla których zbierane i przetwarzane są dane Użytkowników i Klientów?

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu:

 1. nawiązania kontaktu i realizacji usług Sklepu internetowego zgodnie z zawartą umową sprzedaży (lub do podjęcia działań na życzenie osoby, której dane dotyczą jeszcze przed zawarciem umowy)
 2. w celach prowadzenia księgowości, wystawienia faktury VAT, prowadzenia Konta klienta;
 3. dostosowania zawartości Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji i potrzeb Klientów i Użytkowników, takich jak wybór języka, koloru, układ, rodzaj czy rozmieszczenie treści na stronie;
 4. realizacji usługi „Newsletter”;
 5. tworzenie anonimowych statystyk odwiedzin Sklepu internetowego oraz sposobu korzystania z niego, aby móc dokonać pomiaru atrakcyjności Sklepu internetowego. Ma to na celu stałe ulepszanie jego struktury i zawartości;
 6. do celów wynikających realizacji swoich praw i uzasadnionych interesów przez Administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów i praw mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Nawiązując z nami kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub Formularza rejestracji, Klient lub Użytkownik oczywiście przekazuje nam swoje dane osobowe. Dane podane  w Formularzu rejestracji, zamówienia lub w przesłanej wiadomości są dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu z Klientem lub Użytkownikiem oraz pełnej realizacji umowy sprzedaży. Podanie danych poprzedza zgoda Użytkownika lub Klienta na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Dane osobowe Klienta lub Użytkownika przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) i/lub b) RODO.

 1. Czym są pliki cookies? Do czego służą?

Sklep internetowy www.lokaah.pl, podobnie jak wiele innych stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to fragmenty danych i informacji wysyłane przez serwer www, tymczasowo przechowywane na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta lub Użytkownika – a więc komputera, tabletu czy smartfonu, z którego łączy się ze Sklepem internetowym. Pliki cookies gromadzą informacje na temat zachowania i sposobu korzystania przez użytkowników ze strona internetowych. Pliki te służą zapewnieniu możliwości sprawnego i poprawnego funkcjonowania stron internetowych lub ich efektywniejszego działania. Dostarczają również konkretnych informacji właścicielom danej witryny (m.in. statystyki odsłon, zapewnienie bezpieczeństwa). Nie służą jednak identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana niczyja tożsamość. Dzięki plikom cookies możliwe jest np. utrzymanie sesji Klienta po opuszczeniu Sklepu internetowego w umożliwienia powrotu do zawartości koszyka.

Użytkownik  może w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej skasować pliki Cookies pochodzące z Sklepu internetowego lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na swoim urządzeniu. Korzystanie ze Sklepu internetowego będzie nadal możliwe, poza funkcjami, które dla swojego działania wymagają plików cookies, co może powodować znaczne ograniczenie dla danego Użytkownika.

Poniżej znajdują się informacje o tym jak zmienić ustawienia cookies w kilku popularnych przeglądarkach:

 1. a) przeglądarka Internet Explorer,
 2. b) przeglądarka Chrome,
 3. c) przeglądarka Opera,
 4. d) przeglądarka Mozilla Firefox.

 

 1. Rodzaje plików cookies wykorzystywanych w Sklepie internetowym:
 2. a) niezbędne: pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego: bez nich strona nie działałaby poprawnie;
 3. b) funkcjonalne: mają one za zadanie zapamiętać wybrane przez Użytkownika lub Klienta ustawienia i personalizację wyglądu strony, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu itp.;
 4. c) zapewniające bezpieczeństwo: służące np. do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu internetowego;
 5. d) wydajnościowe: umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Sklepu internetowego, pomagają naprawiać zaistniałe błędy;
 6. e) analityczne: pozwalają na śledzenia ruchu na stronie, dostarczają informacji na temat liczby odwiedzających i korzystających ze Sklep internetowego osób, danych geograficznych, czasu spędzonego na Sklepie internetowym, odwiedzonych podstron Sklepu internetowego. W tym celu Administrator danych wykorzystuje narzędzie Google Analytics zapewnione przez Google LLC z siedzibą w USA. (polityka prywatności Google);
 7. f) Cookies facebook.com: funkcjonują celem zapewnienia możliwości korzystania z funkcji społecznościowych tego serwisu w ramach Sklepu internetowego (polubienie, udostępnienie treści etc. ). Facebook.com należy do: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland Ltd z siedzibą w Irlandii (polityka cookies Facebook.com);

Oprócz tego, Pliki cookies można podzielić na:

 1. a) „sesyjne”: przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta lub Użytkownika do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
 2. b) „stałe”: przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta lub Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta lub Użytkownika.
 3. Portale społecznościowe:

Na jednej z podstron Sklepu internetowego umieściliśmy wtyczki do serwisu społecznościowego Facebookpraktyce oznacza to, że odwiedzając nasz Sklep internetowy, przeglądarka Klienta lub Użytkownika nawiąże od razu bezpośrednie połączenie z serwerami wspomnianych mediów społecznościowych, przekazując informacje o wyświetleniu Sklepu Internetowego Lokaah w przeglądarce Klienta lub Użytkownika.

 1. Logi serwera

Korzystanie ze Sklepu Internetowego wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera należącego do Home.pl na której przechowywany jest Sklep internetowy. Każde takie zapytanie, jest zapisywane w logach serwera. Obejmują one m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkowników strony. Informacje zawarte w logach serwera mogą być wykorzystane np. do diagnozowania problemów technicznych z serwerem, a także w celach bezpieczeństwa. Dane właściciela serwera dostępne na https://home.pl/.

 1. Newsletter

Otrzymywanie newslettera Sklepu internetowego jest całkowicie dobrowolne, jednak dla jego otrzymywania konieczne jest udostępnienie adresu e-mail Użytkownika.

Udostępnione dane zostają zapisane w bazie systemu MailerLite na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody.

 

 

 1. Komu udostępniane są dane osobowe Klienta lub Użytkownika?

Odbiorcą danych osobowych Klienta lub Użytkownika mogą być osoby trzecie działające na zlecenie Administratora danych osobowych, przetwarzające dane osobowe w celach szczegółowo określonych przez Administratora danych osobowych i/lub podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa. Mogą to być: dostawcy usług marketingowych, hostingu strony internetowej oraz jej pozycjonowania, podmioty udzielające wsparcia w zakresie IT lub dokonujące analizy stron internetowych, jak również podmioty świadczące usługi z zakresu księgowości i windykacji, wspomniane wyżej portale społecznościowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, podmioty realizujące wydruk korespondencji lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od Klientów, przedsiębiorstwa zapewniające archiwizację dokumentów.

 1. Uprawnienia Użytkowników i Klientów

Administrator danych osobowych zapewnia spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO:

 1. a) Prawo dostępu do danych osobowych,
 2. b) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 3. c) Prawo do sprostowania danych,
 4. d) Prawo do usuwania danych osobowych (czyli tzw. “prawo do bycia zapomnianym”),
 5. e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 6. f) Prawo do przenoszenia danych,
 7. g) Prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji swoich praw Klient może w każdym czasie przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby Administratora danych osobowych (Sprzedawcy) lub adres poczty elektronicznej sklep@lokaah.pl.

 1. Prawa i obowiązki Administratora danych

Sprzedawca ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Klientów organom władzy bądź osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania przez Użytkownika może skutkować brakiem możliwości realizacji usług wobec takiego Użytkownika przez Administratora danych osobowych (Sprzedawcę).

 1. Jak długo przechowywane są dane osobowe?
 2. a) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania Umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy sprzedaży, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

– posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);

– zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy sprzedaży

– wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

 1. b) Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego: dane będą przechowywane do czasu istnienia uzasadnionego interesu ich przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 2. c) Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Ponadto, w związku z wykorzystywaniem przez Sklep internetowy plików cookies, tak zwane „cookies sesyjne” przechowywane będą jedynie  do czasu faktycznego korzystania ze Sklepu internetowego, natomiast tak zwane „cookies trwałe” zachowywane będą na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. telefonie komórkowym) zgodnie z ustawieniami przeglądarki internetowej na danym urządzeniu Użytkownika. Umożliwi to naszej witrynie rozpoznanie przeglądarki Użytkownika podczas kolejnych odwiedzin Sklepu internetowego.

 1. Bezpieczeństwo danych

Administrator danych osobowych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zapewniam podjęcie wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą, fałszowaniem, modyfikacją, manipulacją oraz nieautoryzowanym dostępem i nieuprawnionym ujawnieniem. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 1. Zmiany Polityki Prywatności:

Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian, modyfikacji i aktualizacji w dowolnym momencie, zamieszczając nową, właściwą Politykę Prywatności na Sklepie internetowym. O wszystkich zmianach Administrator danych osobowych będzie informować Użytkowników i Klientów w sposób jasny i czytelny.

 1. Jak się z nami skontaktować?

W sprawach z zakresu Polityki Prywatności oraz we wszelkich innych sprawach możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 1. a) mailowo wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: sklep@lokaah.pl lub pllokaah@gmail.com
 2. b) telefonicznie: +48 513 502 028
 • Brak produktów