Produkty

BUDDA – HISTORIA I WIZERUNEK

Na zdjęciu zachowano układ perspektywy zbierznej. Zdjęcie przedstawia posągi Buddy, których układ sprawia, że mamy wrażenie, jakby był to ciąg posągów bez końca. Widać pierwsze pięć posągów, które od największego, tego po lewej stronie, zmniejszają się coraz bardziej im blizej są środka prawej strony zdjęcia. Posągi Buddy są ze złota, stoją na brązowym marmurze, na ziemi w jakiejś świątyni. To posągi są głównym tematem zdjęcia, troche jakby rozsadzają kadr.

Budda słowem wstępu

Po raz pierwszy nadano tytuł Buddy człowiekowi urodzonemu w 480 r.p. n. e. w Nepalu jako Siddhartha Gautama. Nigdy nie uważano go za boga, był człowiekiem, który osiągnął oświecenie. Siddhartha urodził się w rodzinie panującej w niewielkim królestwie na pograniczu indyjsko-nepalskim. Kiedy dojrzał w świecie starość, śmierć i przemijanie, opuścił dom i stał się jednym z poszukiwaczy Prawdy, jakich wielu wędrowało wtedy po drogach i bezdrożach Indii. Siddhartha szybko zwrócił się ku ascezie. Wyrzekając się przyjemności i zadając sobie umyślnie cierpienia fizyczne, doprowadził się na skraj śmierci, lecz nie przybliżyły go one – jak oczekiwał – ani o krok ku ostatecznemu zrozumieniu. Porzucił więc tę ścieżkę i postanowił wejrzeć we własne serce i umysł. Siedząc pod drzewem figowym poprzysiągł sobie: „niech ciało me sczeźnie, krew ma wyschnie, lecz ja nie podniosę się z tego miejsca dopóki nie osiągnę Oświecenia”. Po czterdziestu dniach Siddhartha w końcu je osiągnął, stając się Buddą. Stal się istotą, która przebudziła się ze stanu niewiedzy, wykroczyła poza cierpienie ludzkiej egzystencji, posiadła najwyższą mądrość i zerwała z wszelkim przywiązaniem. Po śmierci zamiast kolejnego wcielenia czeka go stan nirwany.

Styl Gandhary i przedstawienia Buddy

W pierwotnym buddyzmie nie wyobrażano sobie Buddy. W późniejszym okresie, prawdopodobnie pod wpływem sztuki greckiej, zaczęto przedstawiać buddę w postaci ludzkiej. Dopiero w połowie II w. styl Gandhary wprowadził do sztuki buddyjskiej postać buddy, do tej pory właściwie niespotykaną w sztuce buddyjskiej. Było to ściśle związane z rozwijanym wówczas mahajanistycznym poglądem uważającym Buddę za ucieleśnienie absolutnej zasady istnienia i personifikację mądrości i współczucia, ograniczając się do przedstawień symbolicznych, jak ślady stóp, drzewo bodhi. Większość postaci Buddy znajduje się na reliefach, które były z reguły ilustracjami do Dżatak. Pojawia się także jako jogin w doskonałym zrównoważeniu elementów fizycznych i duchowych. Dramatyczny efekt wywołują posągi Buddy z okresu jego ascezy, które przedstawiają go właściwie jako szkielet obciągnięty skórą.

Sztuka Gandhary wprowadziła postacie przedstawiane z konkretnymi gestami rąk, mają je ułożone w mudrach. Mudra oznacza gest dłoni, znak, pieczęć. Budda wykonuje symboliczne ruchy rąk, by obudzić pewne stany umysłu. Na podstawie tych gestów można wytypować kilka głównych przedstawień Buddy:

  1. Dhjana mudra, oznacza medytację lub koncentrację umysłu. Budda znajduje się tu w pozycji siedzącej, trzyma dłonie na udach, a wewnętrzne strony dłoni odwraca do góry. Istnieją różne odmiany tej mudry, np. na dole położona jest dłoń lewa, prawa zaś spoczywa na lewej, czasem dłonie mogą się krzyżować lub palce mogą się zazębiać. Inne przedstawienie to takie, gdzie dłonie mogą spoczywać jedna na drugiej. Kciuki są podniesione i skierowane do siebie, a gdy się dotykają tworzą rodzaj trójkąta, którego podstawą są dłonie. Kciuki mogą również być skierowane pionowo do góry.
  2. Budda siedzący w pozycji lotosu to po prostu Budda medytujący. Budda siedzi ze skrzyżowanymi nogami z założonymi na kolanach rękami.
  3. Abhaja mudra – znaczy “bez strachu”. Budda podnosi prawą rękę do wysokości twarzy, ramion lub trochę niżej, jego wewnętrzna strona dłoni jest skierowana do przodu. Podwójna abhaja mudra polega na wykonywaniu tego gestu obydwiema rękami i nazywana jest “uspokojeniem fal”. Podobno Budda użył tego znaku, by powstrzymać atak rozszalałego słonia. Mudra ta nie tylko zatrzymała pędzące zwierzę, ale nawet ujarzmiła je. Zatem ten Budda z podniesioną ręką symbolizuje zwrócenie się do nieba i odwrócenie od rzeczy, które mogą powodować jakikolwiek niepokój. Jest to stan uzyskany bezpośrednio po oświeceniu.
  4. Witarka mudra – znaczy “rozmyślanie”. Pozycja ta polega na tym, że ręka Buddy jest podniesiona, kciuk i palec wskazujący są połączone i tworzą okrąg, co symbolizuje nauczanie lub przekonywanie. Budda może wykonywać witarka mudrę lewą jak i prawą ręką oraz obydwiema. Nawet jednocześnie. Może ją też wykonywać w postawie siedzącej lub stojącej.
  5. Warada mudra – oznacza „wybór”. Gest ten polega na skierowaniu lewej lub prawej dłoni palcami w dół, a wewnętrzna strona dłoni zwrócona jest na zewnątrz. Symbolizuje to miłosierdzie i współczucie. Gdy ten znak wykonuje prawa ręka Buddy, zwana dłonią mądrości, wtedy Budda spełni wszystkie śluby.
  6. Dharmaczakra mudra – oznacza “koło praw”. Tu układ rąk Buddy przypomina witarka mudrę, lecz dodatkowo palec wskazujący drugiej ręki dotyka okręgu. Jest to symbol pierwszego kazania Buddy.

Znane są również figurki Buddy w innych ułożeniach ciała:

  1. Budda ze złożonymi na piersiach rękami jak do modlitwy, oznacza pełne szacunku pozdrowienie, oraz akt skupienia i koncentracji, który prowadzi do odpoczynku i równowagi ciała, umysłu i duszy.
  2. Leżący Budda oznacza fizyczną śmierć Buddy, który osiągnął stan nirwany, po osiągnięciu najwyższego oświecenia.

Budda jest w szerokim znaczeniu tytułem, a nie imieniem własnym. Oznacza ono „ten, który się przebudził” tj. przebudził się, by ujrzeć, czym jest rzeczywistość.

UWAGA

Drodzy klienci, w związku z pandemią koronawirusa i związane z tym ograniczenia w nadawaniu przesyłek informujemy że nie wysyłamy paczek do szkół, teatrów, przedszkoli i wszelkich placówek publicznych zamkniętych z powodu panującej sytuacji. 

Nasze sklepy stacjonarne działają obecnie w trybie awaryjnym. Odbiór towaru możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym! 

(Informacje kontaktowe w zakładce kontakt).

Życzymy Wam zdrowia i bezpieczeństwa,

Lokaah Team

  • Brak produktów